::
Uprzejmie informujemy, ze wychodząc naprzeciw Panstwa potrzebom z dniem 1.12.2012r. nasza Spółdzielnia uruchomila nową usługę e-BOK w Internecie. Dzięki usłudze można droga internetową dokonac analizy konta. Zapraszamy osoby posiadające tytuł prawny do lokalu (z dowodami osobistymi) do Administracji Osiedla celem pobrania niezbędnych danych: identyfikatora i hasła.


E-BOK tutaj bezpośrednie połączenie